ЗНО 2019 завдання і розв'язки (8)
Яке з наведених чисел є розв'язком нерівності |x|>3 ?
Означення: Модулем додатного числа називається саме це число, модулем від'ємного числа називається число, йому протилежне, модуль нуля дорівнює нулю.
Тобто в нашому випадку:
|3|=3
|1|=1
|0|=0
|-3|=3
|-8|=8
Тепер дивимось, яке число більше 3. Бінго - це число 8. 8>3. Відповідь: Д
завдання 8