ЗНО 2019 завдання і розв'язки (7)

На рисунку зображено графік функції y=f(x), визначеної на проміжку [1; 8]. Скільки нулів має ця функція на заданому проміжку?

Нулі функції- це такі значення х, при яких у=0. Якщо дивитися на даний графік, то така точка на заданому проміжку лише одна. Відповідь : Б

завдання 7