ЗНО 2019 завдання і розв'язки (6)

Укажіть формулу для обчислення об'єму V конуса, площа основи якого дорівнює S, а висота h.

завдання 6

завдання 6 1