ЗНО 2019 завдання і розв'язки (1) 

 

Якщо знати властивості степеня дійсного числа з дійсним показником, а також вміти ділити, вираз зводиться до :

0,8:8=0,1

9-3=6

Відповідь: А

задача 1

вираз1