Трансформатор – transformer
Коефіцієнт трансформації – transformation factor
Коефіцієнт корисної дії – efficiency
Коефіцієнт навантаження – loading factor
Коефіцієнт потужності – power factor
Напруга короткого замикання – voltage of short circuit
Асинхронні машини – asynchronous machines
Ковзання – sliding
Критичне ковзання – critical sliding
Перевантажувальна здатність – overloading possibility
Максимальний момент – maximum moment
Номінальний момент – nominal moment
Частота обертання – rotation frequency
Електромагнітна потужність – electromagnetic capacity
Магнітні втрати в сталі – steel magnetic losses
Електричні втрати – electrical losses
Механічні втрати – mechanical losses
Додаткові втрати – additional losses
Обертовий момент – rotation moment
Кратність пускового струму – multiplicity of starting current
Кратність пускового моменту – multiplicity of starting moment
Електропривод – electric drive
Тривалий режим роботи – long term mode of operation
Короткочасний режим – short term mode operation
Тривалість включення – duration of switching on
Повторно-короткочасний режим – repeating-short term process
Система електрозабезпечення – system for electric power supply
Електричні мережі – electric nets
Струм плавкої вставки – current of fusible insert
Допустимий струм – admissible current
Електронні випрямлячі – electronic rectifiers
Випрямляч – rectifier
Згладжувальний фільтр – smoothing filter
Стабілізатор – stabilizer
Середня випрямлена напруга – average rectified voltage
Середній випрямлений струм – average rectified current
Частота пульсацій – frequency of pulsation
Коефіцієнт пульсацій – pulsation factor
Некеровані випрямлячі – uncontrollable rectifiers
Керовані випрямлячі – controllable rectifiers
Зовнішня характеристика – external characteristic
Максимальний середній допустимій випрямлений струм – maximum average admissible rectified current
Зворотне допустиме значення напруги – return value of tension
Зворотний струм – reverse current
Пряме падіння напруги – direct voltage drop