1. Знайди значення виразу.

34 048:(407*34-13 782)=34 048:(13 838-13 7820=34 048:56=608

 

2. Запишіть іменовані числа в порядку спадання.

3т 27кг (3)

3т 2ц 7кг (2)

32ц 70кг (1)

 

3. Розв'яжи рівняння.

у:(5400:90)=120

у:60=120

у=120*60

у=7200

 

4. Розв'яжи задачу.

Олег спостерігав, як рухалась мураха вздовж олівця довжиною 270 мм. Цю відстань вона подолала за 6с. А потім сонечко пройшло цей шлях за 30с. На скільки швидкість мурахи більша за швидкість сонечка?

1) 270:6=45 ( мм/с)-швидкість мурахи;

2) 270:30=9 ( мм/с)-швидкість сонечка;

3) 45-9=36 (мм/с)- на стільки швидкість мурахи більша.

Відповідь: на 36 мм/с.

 

5. Розв'яжи задачу й виконай побудову фігури.

Костику для аплікації треба вирізати прямокутник, ширина якого-3см, а довжина-у 2 рази більша. Побудуй прямокутник, який треба вирізати Костику, та обчисли його периметр.

1) 3*2=6 (см)-довжина прямокутника;

2) (3см+6см)*2=18 (см)-периметр прямокутника.

Відповідь: 18см

 

6. Розв'яжи задачу усно, запиши лише відповідь.

У класі навчається 11 хлопчиків та 15 дівчаток. Половина учнів класу бере участь у конкурсі "Найрозумніший". Яка найменша кількість дівчаток може взяти участь у конкурсі?

Міркуємо так.

(11 + 15) : 2 = 13 (уч.) — половина класу.

13 — 11 = 2 (уч.) — найменша кількість дівчаток

Відповідь: 2 дівчинки.