1. Яке число є значення виразу 80 000 + 300 + 6 ?

А 8306     Б 80 306   В 83 006

Відповідь: Б

 

2. Яке число дорівнює 3/8 від 192 ?

А 512   Б 72   В 24

Відповідь: (192/8)*3=72 (Б)

 

3. У якому рядку слово квадрат є " зайвим" серед назв фігур ?

 

А Конус, куля, квадрат, куб.

Б П'ятикутник, прямокутник, квадрат, ромб.

В Квадрат, круг, трикутник, куб.

 Відповідь: А- квадрат у цьому випадку необ'ємна фігура.

 

4 . З'днай номер рівняння з літерою правильного розв'язку:

 

1) х*(357+423)= 78 000                       А = 10

     х*780= 78 000

     х=78 000:780=100                              

2)( 357+423):х= 78                             Б = 1000

     780:х=78

      х=780:78=10                        

3) х+( 357+423)= 1780                       В = 100

     х+780= 1780

     х= 1780-780

     х= 1000                     

Відповіді: 1В, 2А, 3Б

 

5. Пронумеруй по порядку пункти плану розв'язання задачі.

Марина купила 2 ручки для себе і 4 ручки для братів за однаковою ціною. За всю покупку вона заплатила 48 грн. Скільки грошей витратила Марина на ручки для братів?

  • Яка ціеа ручки? (2)
  • Скільки гривень коштує 4 ручки для братів? (3)
  • Скільки всього ручок купила Марина? (1)

 

 6. Знайди значення виразу. Обчислення запиши окремими діями.

 

209*(403-23 332:76)=20 064

1) 23 332:76= 307

2) 403-307= 96

3) 209*96= 20 064

 

7. Розв'яжи задачу з поясненням.

 На відпочинку до Одеси група туристів поїхала автобусом. До зупинки їхали 3 год зі швидкістю 68 км/год. Після зупинки подолали шлях на 161 км довший, витративши на нього 5 год. З якою швидкістю рухався автобус після зупинки?

1) 68*3=204 ( км) - проїхали до зупинки;

2) 204+161 = 365 ( км) - проїхали після зупинки;

3) 365:5 = 73 ( км/год) - швидкість після зупинки.

Відповідь: 73 км/год.