Для використання здивування чи зацікавленості в англійській мові можно використовувати такі обороти: have you/ is it/ can't he etc

  I was ill last week. Were you?

I'm not hungry. Aren't you? I am

Для створення запитань у present simple використовують допоміжні слова do/does та для past simple - did

I speak four languages. Do you?

I didn't go to work yesterday. Didn't you?

Якщо запитання здивування чи зацікавленності потрібно написати в одному речені, то треба знати таку умову ( question tag):

 для a positive sentence використовується в кінці речення a negative question tag

для a negative sentence  використовується в кінці речення a posatave question tag

Thoese shoes are nice, aren't they? Yes, very nice.

You haven't got a car, have you? No, I can't drive.

It's a beatiful day, isn't it? Yes, it's lovely.