Усі модальні дієслова відносяться до певних смислових груп.

 

May, might це модальне дієслово, яке використовується для вираження ймовірності чи припущення.

Take an umbrella with you. It might rain.

 

Can=be able to (теперішній час) та could= was/were able to( минулий час) це   модальне дієслово використовується для вираження ймовірності чи здатності будь-що зробити.

Could використовується для вираження ймовірності чи здатності будь-що зробити взагалі, але не в конкретній ситуації. Для конкретної ситуації використовується was/were able to.

You can see the mountains from the window.

When I was young, I could run very fast.

Should ( може заміннятися ought to) це модальне дієслово використовується для вираження дій, які ви повинні зробити але висловлюється у формі рекомендації.

When you play tennis, you should always watch the ball.

Часто використовується  з think

I think he should go to the doctor.

 Have to це модальне дієслово, яке виражає дії, що необхідно зробити.

You have to go to the doctor.

У минулому часі використовується  had to:

We did an exam yesterday. We had to answer five question out of ten.

Для створення question and negative використовується do/does (present) та did(past).

 Must цей модальне дієслово виражає обов'язковість будь-що зробити ( без варіантів).

I must hurry or I'll be late.

В минулому часі використовується had to ( not must)

Декілька прикладів, щоб зрозуміти різницю між must та have to:

You mustn't smoke here. - Тобі не можна тут палити.
 You don't have to smoke here. - Тобі не потрібно курити тут.