Теперішній тривалий час- це час дії якого відбуваються у даний момент (now) і мають незакінчений характер.

 

Тобто: Я читаю ( I am reading);

            Іде дощ (It is raining);

            Вони грають у футбол (They are playing football).

Для створення цього часу потрібно запам'ятати таку конструкцію:

Positive                                                                          

I am (I'm)  дієслово + закінчення ing 

 She is (She's)

He is (He's)

It is (It's)

 We are (We're)

You are (You're)

They are (They're)

Negative

 I

She, he, it

We, you, they

am

is

are

not дієслово + закінчення ing

Question

 Am

Is

Are

I

She, he, it

We, you, they

дієслово+закінчення ing