Для використання здивування чи зацікавленості в англійській мові можно використовувати такі обороти: have you/ is it/ can't he etc

  I was ill last week. Were you?

I'm not hungry. Aren't you? I am

Для створення запитань у present simple використовують допоміжні слова do/does та для past simple - did

I speak four languages. Do you?

I didn't go to work yesterday. Didn't you?

Якщо запитання здивування чи зацікавленності потрібно написати в одному речені, то треба знати таку умову ( question tag):

 для a positive sentence використовується в кінці речення a negative question tag

для a negative sentence  використовується в кінці речення a posatave question tag

Thoese shoes are nice, aren't they? Yes, very nice.

You haven't got a car, have you? No, I can't drive.

It's a beatiful day, isn't it? Yes, it's lovely.

 

 

 

 

Неозначений артикль A(an) завжди використовується лише з імениками в однині та очислюваними імениками.

  • Але в багатьох повсягдених фразах артикль, як виняток, відсутній:

To have breakfast/dinner

Go to school, At home

  • У вираженнях, де присутння вказівка на спосіб пересування, також відсутній артикль:

by bus- на автобусі

by traine- потягом

on foot- пішки

  • Артикль не використовується з власними іменами людей або тварин:

Jane has finished the first chapter of her thesis.

  • Артикль не використовується у назві міст, країн, районів, озер, мов, журналів, аеропортів, вокзалів:

I have never been to Italy.

Виняток: The Netherlands, The Hague, The Crimea

  • В окличних реченнях, які починаються зі слів: What, Which, Whose, Kind of

What name do you like?

  • Перед словосполученнями next та last разом з імеником, який виражає час

Next week, last year

 

 

 

 

Усі модальні дієслова відносяться до певних смислових груп.

May, might це модальне дієслово, яке використовується для вираження ймовірності чи припущення.

Take an umbrella with you. It might rain.

 

Детальніше...

Теперішній тривалий час- це час дії якого відбуваються у даний момент (now) і мають незакінчений характер.

Тобто: Я читаю ( I am reading);

            Іде дощ (It is raining);

            Вони грають у футбол (They are playing football).

Для створення цього часу потрібно запам'ятати таку конструкцію:

Детальніше...