Кроковий двигун

Частина 1. Загальні питання

Отже, що таке крокові двигуни (англ. «Stepper motor» або «stepping motor»)? Кроковий двигун - це безколекторний двигун постійного струму, найбільш загальний різновид якого представлені на малюнку 1. В деякій технічній літературі його помилково відносять до багатофазних (частіше двофазних) двигунів. Це не зовсім вірно. Дійсно, і це буде розглянуто нижче, є такий режим управління, який з деякою натяжкою можна віднести до фазового, але це абсолютно не означає «фазовість» такого двигуна в загальному розумінні цього терміна, застосовне до двигунів змінного струму.

Детальніше...